Findus kontrollkedja för antibiotika

Med anledning av WWF:s köttguide 2016 vill vi på Findus delge vår policy och rutin för antibiotikaanvändning vid uppfödning av kyckling till våra produkter.

Vi handlar endast med ett fåtal utvalda leverantörer och vårt samarbete med dessa sträcker sig långt tillbaka i tiden. Våra utvalda leverantörer lever alla upp till våra högt ställda kvalitetskrav, vilka inkluderar att antibiotika och hormoner inte får användas i tillväxtfrämjande syfte.

Alla anläggningar vi köper ifrån är EU-godkända och MSR:s baskrav gällande antibiotika uppfylls. Det innebär att antibiotika inte ska användas om det inte är medicinskt motiverat.

Findus kontrollkedja steg för steg

Findus Policy - I Findus policy och i våra specifikationer på artikelnivå står det att antibiotika inte får användas i tillväxtfrämjande syfte utan endast på medicinska grunder, d.v.s. om kycklingarna blir sjuka och det finns godkännande från veterinär. Detta är ett krav vi har ställt under lång tid. Vi diskuterar våra policies med våra leverantörer.

Rutin - Vi besöker producenterna i Thailand upp till två gånger per år.

Auditförfarande - Vid våra stickprovskontroller på kycklinggårdarna kontrollerar vi dokumentationen för antibiotikaanvändning på plats. Vi tittar både på frekvensen av antibiotikaanvändning och andel behandlade besättningar.

Uppföljning - I vår uppföljning har vi aldrig påträffat något som tyder på felaktig antibiotikaanvändning hos de producenter i Thailand som levererar kyckling till oss.

Vår åtgärdsplan i de fall vi mot förmodan skulle hitta något som tyder på detta innefattar bland annat en nära dialog med våra leverantörer för att komma till rätta med felaktigheten. Skulle vi därefter inte se att förbättringar omgående genomförs kommer vi att aktivt välja bort producenten och köpa kyckling enbart från dem som uppfyller våra krav.

 

 

Viktiga fakta om Findus policy

- I Findus policy ställer vi krav på att antibiotika INTE får användas i tillväxtfrämjande syfte.

- Hos våra leverantörer används antibiotika endast på medicinska grunder efter veterinärs ordination.

- Vi följer upp antibiotikaanvändningen och kontrollerar relevant dokumentation vid regelbundna besök och audits på plats i Thailand.

- Vi har aldrig hittat något vid våra besök som tyder på att antibiotika skulle ha använts på ett felaktigt sätt.

- Skulle avvikelser mot förmodan upptäckas kommer vi att inleda en nära dialog för att förbättra förhållandena. Vi förbehåller oss alltid rätten att säga upp samarbetet med leverantören.