Fallolyckor handlar också om vad vi äter

Fokus på motion och läkemedel är givetvis bra för att förebygga fallolyckor bland äldre. Tyvärr har kost- och näringsaspekten fallit bort ur diskussionen, hävdar Albert Westergren, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad och Gunnel Stuhr Olsson, head of special foods, vid Findus Sverige AB.

Läs debattartikeln

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Sverige har 167 000 äldre med hemjänst – men bara 71 dietister i äldreomsorgen. Findus Special Foods Manager Gunnel Stuhr Olsson och meddebattörer vill se tydligare krav och mer kunskap inom hemtjänsten.

Läs artikeln i Aftonbladet

Hemtjänsten hinner inte - äldre svälter

Tillgång till mat är en mänsklig rättighet – även för äldre. Utmaningen att tillhandahålla mat på de äldres villkor blir större för varje år, i takt med att antalet äldre ökar. En rad åtgärder behövs för att minska den undernäring som breder ut sig inom hemtjänsten, menar debattörerna.

Läs mer i Aftonbladet

Svält bland äldre

Undernäring i samband med sjukdom och åldrande är utbrett och situationen visar ingen tendens att förbättras utan kvarstår i stor utsträckning, skriver en rad debattörer gemensamt.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet

Mellanmål vid undernäring

Små och goda mellanmål som serveras flera gånger under dagen kan vara mer effektiva än näringsdrycker till undernärda äldre, skriver två affärsområdeschefer i Dagens Medicin.

Läs mer på Dagens Medicin

Undernäring en stor samhällskostnad

ÄLDREVÅRD - Enligt en brittisk studie så var 2007 samhällets kostnader för följder av sjukdomsrelaterad undernäring nästan dubbelt så hög som kostnaden för fetma och dess följdsjukdomar.

Läs artikeln i MEDIA PLANET > Folkhälsa