Rapport - Aktivt åldrande

En kunskapssammanställning om äldres hälsa och livskvalitet från Högskolan Kristianstad.

Läs rapporten här

Aktivt Åldrande

Projektets mål är att upprätthålla livskvalitet och autonomi genom individuella och personligt anpassade måltidslösningar som passar äldre personers krav och behov. Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Läs mer om projektet Aktivt Åldrande

Aktivt Åldrande

Presentationerna