Findus logo

Hållbarhetspolicy

Vårt hållbarhetsarbete sker i enlighet med vårt hållbarhetsprogram Forever Food Together. Vi vill erbjuda mat som är ansvarsfullt inköpt och förädlad, som smakar bra och är hälsosam – och det vill vi kunna göra både nu och i framtiden.

För flera årtionden sedan var vårt företag pionjärer inom ansvarsfulla inköp och förädling av mat. Ända från början har vi legat i framkant när det gäller att utveckla globala standarder för matsäkerhet, spårbarhet och hållbarhet. Vi strävar efter att vår mat ska vara oberoende granskad och certifierad för att visa att våra råvaror har ett säkert och ansvarsfullt ursprung. Vi ser också till så att våra livsmedel kommer från områden där mat kan produceras både nu och i framtiden.

Målen för vårt program är:

1. Vi arbetar för att använda våra livsmedelsresurser på bästa möjliga sätt så att våra konsumenter har näringsrika livsmedel att äta även i framtiden.

2. Vi tar fram produkter för att hjälpa konsumenter att göra hälsosammare måltidsval.

3. Vi vill alltid försäkra oss om att våra livsmedel är ansvarsfullt inköpta och förädlade.