Inspiration för hälsosamma måltidsval

Inspiration för hälsosamma måltidsval

Vi på Findus vill uppmuntra alla att äta lite bättre varje dag. 

Vi är därför stolta över att en så stor del av vårt sortiment utgörs av fisk, grönsaker och vegetariskt. Men även resten av vårt sortiment är viktigt för oss. Vi vill fortsätta förbättra våra produkter för att göra det enkelt för dig som konsument att göra hälsosamma måltidsval.

Redan idag klassas 80 % av alla våra produkter som hälsosamma måltidsval – och vi blir allt bättre.

Vi tror att det finns ett stort värde i att låta externa parter granska vår syn på näringsinnehåll. Vi har därför beställt två oberoende granskningar av våra policys och arbetssätt gällande hälsa och näringsinnehåll. Båda granskningarna visade att vi är ett företag som tar ansvar för näringsinnehållet i våra produkter.

Vårt mål är att utöka vårt sortiment av hälsosamma måltidsval för varje år som går

Varför märkningar är av största vikt

För att hjälpa våra konsumenter att göra välgrundade val i butiken har vi som målsättning att vara transparenta kring produkternas näringsprofil. Exempelvis använder vi tydlig produktmärkning där viktiga näringsämnen framgår. När det är möjligt använder vi även näringsmärkningar för att visa hur mycket våra livsmedel bidrar till rekommenderade dagsintag. Vi använder också frivilliga märkningar om näringsinnehåll för att konsumenterna ska veta säkert att de konsumerar en balanserad nivå av näringsämnen under hela dagen. Ett exempel är Nyckelhålet i Sverige.