Ansvarsfulla inköp av livsmedel

Ansvarsfulla inköp av livsmedel

Den största delen av vårt produktsortiment utgörs av fisk och grönsaker, men vi använder också andra ingredienser, som till exempel olja och kryddor, i våra måltider. 

Att förbättra djurens välbefinnande 

Därför är vi mycket noggranna vid val av våra leverantörer. Vi samarbetar enbart med utvalda, seriösa leverantörer som vi känner och har fullt förtroende för. De måste leva upp till våra kvalitetskrav. Djuren och köttet ska hanteras enligt EU’s detaljerade krav. Våra leverantörer måste stå under myndigheternas tillsyn och vara godkända enligt EU’s direktiv och förordningar oberoende av var i världen en anläggning finns.

Djuren får inte ha behandlats med hormoner eller fått antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Köttets smak och utseende ska vara helt utan anmärkning. Vi har självklart också krav på den mikrobiologiska kvaliteten. Allt kött måste vara fritt från salmonella.

Vi har signerat European Chicken Commitment och kommer tillsammans med våra leverantörer att arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för de kycklingar som används i vår livsmedelsproduktion. Vi kommer att uppfylla kraven i åtagandet, som inkluderar t.ex. att kycklingarna ska ha mer utrymme samt minskad användning av miljöberikning för alla fåglar, år 2026.

Alla ägg som används i våra produkter kommer från frigående höns sedan 2020.

Ägg i våra produkter 

Vi  använder ägg i bland annat våra enportionsrätter, i vårt Special Foods-sortiment samt i vår majonnäs. Under 2020 gick vi över till 100% ägg från burfria djur, detta inkluderar samtliga ägg och äggprodukter.

 

Hållbart inköpt palmolja 

Palmolja kopplas ofta ihop med avskogning av regnskog, vilket bland annat påverkar inhemska arter. Vi är ingen stor användare av palmolja och använder andra oljor, såsom raps- eller solrosolja, i majoriteten av våra recept.

I de fall då vi använder palmolja köper vi in den på ett ansvarsfullt sätt. Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmolja enligt RSPOs (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standard.

Svensk Dagligvaruhandel, Kosmetik- och hygienföretagen och Livsmedelsföretagen har tagit fram hemsidan Hållbar Palmolja vars syfte är att räta ut frågetecknen, öka kunskaperna och bidra till en mer faktabaserad diskussion om palmolja.