Hårt arbete för att minska svinnet

Hårt arbete för att minska svinnet

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs?* 

Mat som hade kunnat vara en del av människors näringsintag blir istället onödigt slöseri med planetens resurser. Vi på Findus arbetar hårt för att minimera svinnet genom hela vår leverantörskedja. Vår ambition är alltid att nyttja så mycket av råvarorna som möjligt.

Genom snabb nedfrysning bevarar vi råvarornas kvalitet och smak genom hela produktionsprocessen. Med djupfrysning som konserveringsmetod gör vi det dessutom enkelt för våra konsumenter att minska sitt svinn, då frysta produkter kan minska matsvinnet i hemmet med upp till 47%** jämfört med kylda eller färska alternativ.

Det finns förstås oundvikligt matsvinn, såsom potatisskal, grönsaksblast, ärtbaljor och träiga kålstammar. Där det är möjligt görs sådant restavfallet om till djurmat. Om det är däremot är otjänligt som föda skickar vi det till nedbrytning, där det blir till naturligt gödsel och/eller förnybar energi. 

Vårt mål är att halvera matsvinnet i våra egna fabriker och logistikkedja till 2030.

Minskat matsvinn blir mat till fler

Det faktum att så mycket som en tredjedel av den mat som produceras slängs, samtidigt som många går hungriga, ligger till grund för vårt beslut att donera mat till Stockholms Stadsmissions Matcentralen. Rättigheten att få äta sig mätt ligger oss varmt om hjärtat och är ett område där vi som livsmedelsföretag kan göra skillnad. Stockholms Stadsmissions Matcentralen gör det möjligt för oss att både minska matsvinnet och samtidigt ge mat till fler.   

Maten vi donerar till Stockholms Stadsmissions Matcentralen går bland annat till Matmissionen, en matbutik som gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionen är ett socialt företag inom Stockholms Stadsmission som, utöver sitt arbete med att minska matsvinnet, ger människor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning. 

*En tredjedel av all mat slängs Studie om matsvinn i EU:s 27 medlemsstater, rapport från Bio Intelligence Service till Europeiska Kommissionen, teknisk rapport - 2010 - 054.

**Martindale, W, (2014) "Using consumer surveys to determine food sustainability", British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp.1194-1204, 
doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242*