Förpackningar för en bättre framtid

Förpackningar för en bättre framtid

Våra produkters förpackningar är viktiga eftersom de skyddar och bevarar produkten under transporten, vilket gör att vi kan leverera säkra produkter med hög kvalitet till dig som konsument. 

Förutom att skydda maten så förlänger förpackningarna även hållbarheten hos våra produkter. Genom våra förpackningar kan du som konsument dessutom återförsluta maten och få information om tillagning och näringsinnehåll.   

Samtidigt som förpackningarna spelar en viktig roll, så har de även en påverkan på miljön. För att nå vårt mål följer vi utvecklingen av nya material och byter successivt ut förpackningar som idag inte går att återvinna mot återvinningsbara alternativ. I dagsläget är 70 % av våra konsumentförpackningar återvinningsbara.

Vårt mål är att 100 % av våra konsumentförpackningarna ska vara återvinningsbara år 2022

Minskat plastavfall genom branschsamarbeten

Vi på Findus tror att samarbeten inom branschen är avgörande för att vi ska kunna göra verklig skillnad. Vi har därför anslutit oss till DLF Plastinitiativet vars mål är att alla plastförpackningar ska vara helt återvinningsbara till 2022.