Ansvarsfulla inköp av fisk

Ansvarsfulla inköp av fisk

Som återförsäljare av fisk är det vårt ansvar att säkerställa att våra hav bevaras, idag och för kommande generationer. 

Våra fisk- och skaldjursprodukter är en viktig del av vår produktportfölj och vi vill därför vara en förebild vad gäller inköp av fisk. Vi använder oss av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske som vägledning för ansvarsfulla inköp av fisk. Vi samarbetar med olika fiskeriorganisationer och politiska beslutsfattare för att de ska anta denna policy, och uppmuntrar dem att delta i certifieringsprogram.


Vårt mål

100 % av vår vildfångade fisk och våra skaldjur kommer från hållbart fiske sedan 2015

100 % av vår odlade fisk och våra skaldjur ska komma från ansvarsfull odling år 2021

Vildfångad fisk och skaldjur

Findus var först i Sverige med att lansera MSC-märkt fisk på marknaden år 2003. Vårt dedikerade arbete att kontinuerligt öka mängden MSC-certifierad fisk som vi köper in till våra produkter har lett till mätbara resultat. I dag är 100 % av den vildfångade fisken vi använder MSC-certifierad, och vår koncern är med god marginal den största användaren av MSCs ekomärkning globalt. Vi använder MSCs standard för oberoende utvärdering, eftersom vi anser att det är den tuffaste fiskecertifieringsstandarden som existerar globalt.

The Marine Stewardship Council (MSC)

MSC-certifieringen visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. All MSC-certifierad sjömat går att spåra hela vägen tillbaka till det hållbara MSC-certifierade fisket.

Regelbundna DNA-tester har visat att MSC-certifierad sjömat är korrekt märkt, vilket gör att du som konsument kan lita på att en förpackning eller meny som säger att den innehåller MSC-certifierad sjömat verkligen gör det.

Vattenbruk 

Vattenbruksproduktion (odling av fisk och skaldjur) är en av de snabbast växande formerna av livsmedelsproduktion. I nuläget utgör den hälften av den globala fisk- och skaldjursproduktionen, och andelen vattenbruk i den totala världsproduktionen av fisk och skaldjur förväntas fortsätta öka. 

I och med att vattenbruk blir allt viktigare som källa till fisk och skaldjur är det avgörande att odlingar och fiskeriföretag agerar på ett ansvarsfullt sätt. Detta är särskilt viktigt i områden där produktionens expansion riskerar att belasta känsliga miljöer. Utan förbättringar i förvaltning och teknologi kommer ökande produktionsvolymer att leda till en ohållbar belastning på miljön, både globalt och i odlingarnas omedelbara närhet.

Vattenbruk kan ha en direkt påverkan på bland annat vattenkvalitet, livsmiljöer och ekologisk mångfald. Samtidigt har vattenbruken också potential att hjälpa lokalsamhällen. De kan bland annat bidra till tillväxt genom att skapa fler arbetstillfällen med ökad inkomst.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

ASC har tagit fram standarder som kartlägger hur ansvarsfulla vattenbruk ser ut – vilket är ett av deras viktigaste verktyg för att uppnå förändring. ASCs standarder bidrar till ökad miljömässig hållbarhet och socialt ansvar, genom att ge möjlighet att främja och belöna ansvarsfulla odlingsmetoder, och påverkar de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.