Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt för att implementera arbetssätt som minskar vår påverkan på klimatet. Vi tror att detta är avgörande för att skapa en mer hållbar framtid.

Ansvarsfulla inköp

Som återförsäljare av fisk är det vårt ansvar att säkerställa att våra hav bevaras, idag och för kommande generationer. Våra fisk- och skaldjursprodukter är en viktig del av vår produktportfölj och vi vill därför vara en förebild vad gäller inköp av fisk. All vår vildfångade fisk är idag MSC-certifierad, vilket innebär att den kan spåras tillbaka till när och var den fångades. Vi accepterar ingen fisk från olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, eller från överfiskade bestånd. 

Vi använder oss av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske som vägledning för ansvarsfulla inköp av fisk. Vi samarbetar med olika fiskeriorganisationer och politiska beslutsfattare för att de ska anta denna policy, och uppmuntrar dem att delta i certifieringsprogram. Vad gäller inköp av kött så uppfyller vi alla regelverk på båda nationell och EU-nivå för att föda upp och producera köttprodukter.

Hållbara jordbruk 

Vi på Findus älskar grönsaker, och vi vill att våra konsumenter ska kunna äta grönsaker som gör gott – i dubbel bemärkelse. Vi har odlat grönsaker i decennier, och för oss är det centralt att dessa är hållbart odlade, näringsrika och håller hög kvalité. I vissa områden har vi arbetat med 3-4 generationer av jordbrukare. Deras erfarenheter tar vi med oss in i framtiden.

Vi inför nu standarder för ett globalt hållbart jordbruk på alla lokala marknader för att säkerställa att vi kan erbjuda alla konsumenter produkter av allra högsta kvalitet.

 

Ansvarsfull produktion

Vår produktion ska bygga på respekt och omtanke för såväl människa som miljö. För att värna om vår planet strävar vi efter att minska energiåtgången under produktionen och nedfrysningsprocessen, samt att minska vattenförbrukningen. När vi utvecklar nya recept arbetar vi hårt för att nyttja den fulla potentialen i våra råvaror och ingredienser för att minimera svinnet. Vi arbetar också för att minska förpackningarnas miljöpåverkan genom smartare design.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi har strikta etiska policys och rutiner för att säkerställa att alla i vår leverantörskedja behandlas väl. För att säkerställa att våra medarbetare har god förståelse för våra policys, och för att se till att de efterlevs, arrangerar vi kontinuerligt interna utbildningar. 

Vår policy för etisk handel och socialt ansvarstagande grundar sig på Internationella Arbetsorganisationens (ILO) principer. Dessutom följer vi lokala nationella arbetsmarknadsregler. Detta omfattar arbetstimmar, hälsa och säkerhet, associationsfrihet och lönesättning.   

Våra leverantörer ska följa Nomad Foods Europes uppförandekod för leverantörer och registrera sig i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) vilket är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra ansvarsfulla och etiska affärsmetoder i globala leveranskedjor.

Externa certifieringar

Vi tror att externa tredjepartscertifieringar spelar en viktig roll i att driva på utvecklingen mot en mer hållbar värld, samtidigt som de gör det enklare för dig som konsument att göra hållbara val.

Vi arbetar i dagsläget med ett urval av organisationer och certifieringar, såsom: 

 • SVENSKT SIGILL – Svenskt Sigill är ett sätt att kvalitetssäkra svensk mat och blommor.
 • FRÅN SVERIGE – Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som gör det enklare att hitta svenskproducerad mat och dryck i butiken.
 • NYCKELHÅLSMÄRKT – Det som förenar mat och maträtter som är Nyckelhålsmärkta är att de är de nyttigare valen i den specifika livsmedelsgruppen
 • MSC – Marine Stewardship Council upprättar standarder för hållbart fiske
 • Aquaculture Stewardship Council – definierar strikta krav för ansvarsfullt vattenbruk och uppmuntrar fisk- och skaldjursproducenter att minimera vattenbrukets miljömässiga påverkan
 • Sustainable Agriculture Initiative Platform – skapades av livsmedelsindustrin för att kommunicera och aktivt stödja utvecklingen av ett hållbart jordbruk
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil – främjar odling och användning av hållbara palmoljeprodukter genom att upprätta trovärdiga globala standarder och engagera berörda aktörer. Följ vår utveckling på www.rspo.org
 • *Trademark license number: RSPO-1106262
 •  
 • Egna märkningar

 • Glutenfritt – En produkt får märkas glutenfri om den innehåller max 20ppm gluten.

 • Vegan – För att få bära  Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung.

Vi vill göra skillnad

Vi deltar även i dessa initiativ och åtaganden för att göra skillnad i världen:    

 • DLF Plastinitiativet: 100 % av alla våra plastförpackningar ska vara återvinningsbara eller en del av en cirkulär ekonomi år 2022 
 • Transportutmaningen: 100% fossilfria inrikestransporter år 2030.