Varifrån kommer våra grönsaker?

Varifrån kommer våra grönsaker?

Våra olika grönsaker som ingår i vår portfölj trivs som allra bäst i olika regioner, beroende på klimat, vattentillgång, bördighet i jorden och mängd naturligt solljus. 

Det gör att alla grönsaker tyvärr inte kan odlas i Sverige. Vi köper in grönsaker från de länder och leverantörer som kan erbjuda bäst kvalitet, som kan leverera de mängder vi behöver till konkurrenskraftiga priser och som kan leva upp till våra hållbarhetskrav.   
De grönsaker som med fördel odlas i varmare klimat importerar vi. Till exempel trivs basilika bäst i Italien och Spanien, medan den godaste broccolin kommer från Spanien. Ibland varierar nederbörd och temperatur så att skörden blir stor på ett håll i världen och kanske mindre någon annanstans. Oavsett ursprung köper vi på Findus alltid grönsaker av den allra hösta kvalitén som finns att tillgå av varje enskild grönsak.   

Vi följer naturens växtcykler när vi skördar våra grönsaker. Det gör att vi skördar när grönsakerna är som allra bäst för att sedan snabbt frysa dem så att de ska behålla sina vitaminer och mineraler. På så sätt är frysta grönsaker precis lika näringsrika som färska grönsaker. 

Vi odlar hållbart för kommande generationer 

Vi på Findus odlar våra grönsaker med kärlek, och det har vi gjort i decennier. För oss är hållbart odlade, näringsriktiga grönsaker av hög kvalitet centralt. Vi har anslutit oss till SAI:s plattform, som är det ledande globala initiativet för att utveckla ett hållbart jordbruk för livsmedelsproduktion. Som en del av vårt engagemang för framtiden implementerar vi FSA (Farm Sustainability Assessment) för alla våra grönsaker.

Svenska ärter

Vi är extra stolta över vår egen Ebba-ärta som är framtagen av oss på Findus och endast odlas av oss. Våra Ebba-ärter odlas och packas av Toppfrys i Dalsland och Västra Götaland och är klimatcertifierade av Svenskt Sigill.

Vårt mål är att
100% av våra grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis år 2025

Vi fokuserar på:  

  • Att maximera livsmedelsavkastningen och den näringsmässiga kvaliteten, och samtidigt hålla resursanvändning och svinn på så låga nivåer som möjligt 
  • Ansvarsfull förvaltning av jordens bördighet, vatten och biologisk mångfald 
  • Att möjliggöra för lokalsamhällen att bibehålla eller förbättra sitt välbefinnande och miljön de verkar i

Här kan du läsa mer om vi odlar och köper in våra grönsaker.