Hur kan vi göra skillnad?

Hur kan vi göra skillnad?

Hur vi producerar och hanterar livsmedel avgör vilket avtryck vi gör på vår omvärld. 

Tillsammans med våra leverantörer, branschorgan och kunder arbetar vi aktivt för att driva på utvecklingen för hållbar mat. Vi har sedan starten 1941 utvecklat god mat med miljön och framtiden i fokus. Ansvarsfull odling och hållbara inköp har sedan dess stått i centrum för allt vi gör, och vi arbetar med alltifrån tydliga interna policyer till externa certifieringar. Att ständigt utveckla vår produktportfölj med ett fokus på hälsa är en självklarhet för oss. Samtidigt arbetar vi hårt för att minska dagens stora matsvinn och öka andelen återvinningsbara förpackningar.    

Det här är vår väg mot en hållbar framtid.