Tips för att minska matsvinnet i Sveriges restauranger

1/3 av all mat som produceras slängs. Förutom att det är dåligt för miljön är det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Här ger vi en mängd tips på hur ni kan tänka både i kök och ute i restaurangen för att minska ert totala matsvinn. Det rör sig om allt från att välja mer fryst mat till hur ni kan göra det lättare för matgästerna att slänga mindre mat.
Tips för att minska matsvinnet i Sveriges restauranger

1/3 av all mat som produceras slängs. Förutom att det är dåligt för miljön är det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Här ger vi en mängd tips på hur ni kan tänka både i kök och ute i restaurangen för att minska ert totala matsvinn. Det rör sig om allt från att välja mer fryst mat till hur ni kan göra det lättare för matgästerna att slänga mindre mat.

Källa

*Martindale, W, (2014) ”Using consumer surveys to determine food sustainability”, British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp.1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242