Findus logo

Fryst mat är bra mat

Det finns gott om vetenskapliga forskningsrön vad gäller näringsvärden i jämförelse mellan färska och frysta grönsaker. Här kan du läsa om några nyckelupptäckter.

Färska grönsaker måste transporteras från fältet till butikshyllan, en process som brukar ta ca 3 dagar i kylförvaring och/eller rumstemperatur. Under den tiden använder råvaran sitt eget näringsförråd och förändras därmed i kvalitet. Dessutom skördas ofta råvaran innan den är helt mogen för att verka fräsch i butiken, vilket också kan påverka näringsvärdena negativt.

Frysta grönsaker skördas när råvaran är som bäst kvalitativt och fryses sedan inom 2-3 timmar. På så vis konserveras halterna av viktiga näringsämnen. I samma ögonblick en grönsak skördas börjar förändringen, där vitaminer och smakämnen påverkas mest.

Fryst kontra färskt?

The Health Education Authority konstaterar i foldern "Enjoy Fruit & Vegetables" att "frysta grönsaker är lika nyttiga som färska - och de kan vara enkla, bekväma samt ekonomiska." Frysta frukter och grönsaker innebär en flexibel lösning med frysboxen som ett lager.

Där kan man ha sina favoriter att ta fram till alla måltider utan att kompromissa vad gäller näringsvärden. Du kan vara säker på att det är fräscht när det är fryst. Det är inte bara nyttigt - utan gott också!

Näringsinnehåll

Doktor Barbara Klein, professor inom mat och näringslära vid Illinois universitet i USA, fann att frysta gröna bönor innehåller dubbla halter av C-vitamin jämfört med de färska. Efter tre dagar i butikshyllan och tre dagar i kylskåp - en typisk situation efter inköpet - behöll den färska gröna bönan endast 36% av sitt C-vitamininnehåll. Frysta gröna bönor behöll däremot 77% av C-vitaminet - mer än dubbelt så mycket. Andra studier visar att grönsaker lagrade i rumstemperatur under 2-3 dagar kan tappa 50 - 70% av folatinnehållet. Mer fakta kommer från doktor Dean Edell, expert på hälsa och näringslära. I hans bok ”Eat, Drink & Be Merry” framgår det att många frysta frukter och grönsaker innehåller mer näring än de färska motsvarigheterna.

Fakta från den forskningen, och från många andra källor, visar att näringsämnen som C-vitamin, A-vitamin, folater, karotiner, protein och fibrer i de flesta fall är likvärdiga i jämförelse mellan färska och frysta grönsaker. I en del fall till och med bättre vad gäller de frysta.

Frysta fördelar

Det brittiska livsmedelsverket konstaterar i sin rapport "Nutrition and Food Processing" att processad mat i flera fall faktiskt innehåller högre halter av näringsämnen än i oprocessad form. Det bästa exemplet var frysta grönsaker som fryses inom några timmar från skörden, mot de färska som hålls lagrade i flera dagar före köp eller konsumtion.

Organisationen "The British Frozen Food Federation" har konstaterat att det finns vetenskapliga bevis från den etablerade forskningen och universitet på att frysta frukter och grönsaker har lika goda näringsvärden som de färska.

I mars 1998 godkände Amerikas motsvarighet till Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, att frysta råvaror får beskrivas som hälsosamma.